• +48606987607
  1. Wszystkie Produkty oferowane przez sklep www.sklep.happysad.art.pl są produktami nowymi i posiadają gwarancję.
  2. Klient traci uprawnienia do reklamacji towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie w formie pisemnej, dla celów dowodowych.
  3. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenie towarów jeżeli powstały z winy Klienta.
  4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez wysłanie Zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@happysad.art.pl lub też pisemnie na adres: Artystyczna MOKRE BUTY, ul. Kościuszki 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
  5. Formularz musi zawierać przyczynę reklamacji (opis uszkodzeń). Należy podać adres, na który naprawiony towar zostanie odesłany oraz numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy za Produkt.
  6. O formie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Brak informacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.
  7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na adres mailowy: sklep@happysad.art.pl lub pisemnie na adres Artystyczna MOKRE BUTY, ul. Kościuszki 24, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany adres.